Pozwolenie na budowę w Polsce – jak uzyskać, cena, czas oczekiwania

Pozwolenie na budowę w Polsce - jak uzyskać, cena, czas oczekiwania

Pozwolenie na budowę w Polsce - jak uzyskać, cena, czas oczekiwania

5
(1)

Pozwolenie na budowę jest podstawą formalną dla budowy domu w naszym kraju. Bez jego uzyskania nie można rozpocząć danej inwestycji, a wyjątkiem jest tylko realizacja obiektu, dla którego wystarczające jest samo zgłoszenie prac budowlanych. Jak otrzymać i co trzeba wiedzieć o pozwoleniu na budowę?

Czym jest pozwolenie na budowę?

Wybudowanie domu jednorodzinnego wymaga dopełnienia wielu formalności urzędowych. Zazwyczaj przed rozpoczęciem inwestycji trzeba otrzymać pozwolenie na budowę. Jest to decyzja administracyjna konieczna do tego, aby móc rozpocząć prace. Dokładna definicja pozwolenia na budowę znajduje się w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Co ważne, w niektórych przypadkach istnieje możliwość wybudowania domu bez pozwolenia. Aby móc otrzymać pozwolenie, należy złożyć wniosek i dołączyć do niego projekt domu.

Jak otrzymać pozwolenie na budowę?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu można złożyć w siedzibie właściwego organu, czy też drogą internetową poprzez profil zaufany. Do wniosku trzeba załączyć wiele dokumentów, niektóre z nich mogą być kopią. Jeśli chodzi o obowiązkowe oryginały są to:

  • projekt domu,
  • pełnomocnictwo (opcjonalne),
  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
  • załącznik graficzny określający przewidywany teren realizacji inwestycji i obszar jej oddziaływania, jeżeli niezbędne jest wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (opcjonalne).

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez Internet, wówczas wszelkie dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym wnioskodawcy.

Jaki jest koszt uzyskania pozwolenia na budowę?

Teoretycznie wydanie tego dokumentu jest darmowe, jednak należy ponieść koszty związane z innymi formalnościami. Bez nich uzyskanie pozwolenia na budowę domu jest niemożliwe. Orientacyjne koszty na jakie trzeba się nastawić to:

  • ok 50 zł- kserokopia wypisu oraz wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • 30 zł- wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
  • ok 50 zł- mapa lokalizacyjna,
  • 600-700 zł/ha- mapa do celów projektowych,
  • 2500-6000 zł- gotowy projekt domu.

Ile należy czekać na pozwolenie na budowę domu?

Organ wydający taką decyzję ma 65 dni od dnia złożenia wniosku na jej wydanie. Jeżeli dojdzie do jakichś opóźnień, wówczas zostanie on obłożony sankcją, która wynosi 500 zł za dzień zwłoki. Decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od daty doręczenia jej do wnioskodawcy. Oczywiście, w tym czasie każda ze stron postępowania może jeszcze złożyć odwołanie.

Jak długo jest ważne pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na realizację inwestycji jest ważne przez 3 lata, licząc od dnia, w którym to decyzja się uprawomocniła. Jeśli jednak, w tym czasie osoba starająca się o pozwolenie na budowę nie rozpocznie prac czy też je wstrzyma na dłużej aniżeli 3 lata, wówczas otrzymanie pozwolenie straci swoją ważność. W tym wypadku rozpoczęcie budowy czy też przystąpienie do jej kontynuacji będzie możliwe dopiero po otrzymaniu nowego pozwolenia na budowę. W innym razie budowa zostanie uznana za samowolą, co oczywiście wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę jest stosunkowo łatwe w realizacji. Dużą zaletą jest to, że wniosek, jak i załączniki do niego można złożyć w wygodny sposób, drogą elektroniczną. Pomimo wielu ułatwień, trzeba jednak liczyć się z koniecznością zgromadzenia wielu dokumentów. W przypadku planowania budowy warto też wcześniej dowiedzieć się, czy wymagane jest do niej pozwolenie na budowę, czy też w zupełności wystarczy samo zgłoszenie prac.

Kliknij gwiazdki, aby ocenić artykuł!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Domowy Inspirator 2015-2019 | Newsphere by AF themes.