BHP w pracy, obowiązki pracodawcy podczas upałów

BHP w pracy, obowiązki pracodawcy podczas upałów

BHP w pracy, obowiązki pracodawcy podczas upałów

3Pomimo iż największe upały tego lata są już raczej za nami warto zastanowić się jakie obowiązki ma pracodawca wobec swoich pracowników. Sprawdź, czy Twój pracodawca zadbał w tym roku o Ciebie należycie.  

Kodeks pracy i przepisy BHP nie obejmują tylko i wyłącznie kwestii związanych z użytkowaniem miejsca pracy, wykorzystaniem maszyn, przepisami przeciwpożarowymi i pierwszej pomocy. W dziale tym znajdują się również wytyczne dotyczące pewnych ekstremów pogodowych mających negatywny wpływ na działania pracownika. Wśród nich znaleźć można właśnie wysokie i niskie temperatury.

Lato to pora roku, która w Polsce charakteryzuje się najwyższą średnią wielkością opadów. Jednak, gdy nie pada temperatura może osiągać dość wysoki poziom. Podczas tego lata, gdy słupki rtęci pokazywały w słońcu dużo powyżej 35. kreski wielu zastanawiało się czy praca w takich warunkach jest możliwa.

W tym miejscu musimy pewnie zawieźć wielu z Was. Nie ma ustawowo ustanowionej temperatury, która wskazywałaby na to, że powyżej niej nie można pracować.  Ustawodawcy wskazują jednak na temperaturę 25 stopni na zewnątrz i 28 w budynku, powyżej której uznaje się, że panuje upał.

Upał w pracy

Podczas upału na pracodawcy ciążą odpowiednie obowiązki. Najważniejszym z nich jest dostarczenie swoim pracownikom zimnych napojów. W zapisach prawnych nie znajdziemy jednak dokładnych wytycznych związanych z tym punktem. Jedyne co zabezpieczyły organa nadrzędne to, to, iż powinno ich starczyć dla wszystkich pracowników i mają być dostępne przez cały czas trwania pracy.
Bardzo ważne w tym przypadku jest to, że pracodawca nie może zrezygnować z tego obowiązku i np. wypłacić pracownikowi ekwiwalent za napoje.

Zaciemnienie biur

Innym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy z racji wysokich temperatur jest również zadbanie o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. Punkt ten tyczy się głównie hal i biur. To w nich pracodawca powinien umieścić, jeśli nie ma klimatyzacji, odpowiednią ilość wentylatorów. Ponadto do jego obowiązków należy również zadbanie o miejsce pracy, np. poprzez zaciemnienie okien, by światło nie świeciło bezpośrednio w monitor. Jeśli zaś mówimy o pracownikach wykonujących swoje zadanie na dworze, to odzież ochronna powinna być również dostosowana (w miarę możliwości) do panujących temperatur.

Kiedy możemy przestać pracować z racji upałów

Wróćmy jednak na chwilę do temperatury maksymalnej.  Jak już wspomnieliśmy nigdzie nie ma podanych temperatur powyżej których praca jest zabroniona. Jedyny wyjątek stanowią tutaj małoletni, którzy w temperaturze powyżej 30 stopni i wilgotności ponad 65% nie mogą wykonywać swojej pracy. W przypadku osób dorosłych takie przepisy nie istnieją. Niemniej jednak, jeśli wykonywanie pracy podczas upałów w jakiś sposób zagraża życiu i zdrowiu pracownika, może on zaprzestać pracy, jednocześnie natychmiast zgłaszając to przełożonemu.

Gorąc a zagrożenie życia

Zagrożenie życia latem jest dużo być bardziej realne niż mogłoby się to na początku wydawać. Niebezpieczeństwa czekają w znacznej mierze na pracowników wykonujących swoje zadania na otwartym terenie. W przypadku występowania wysokich temperatur, szczególnie na obszarach miejskich, mocno zurbanizowanych wzrasta ryzyko porażenia ciepłego, udarów cieplnych, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu i życiu. Dlatego w sytuacji silnego przegrzania, gdy pracownik zaczyna odczuwać senność, zawroty głowy, problemy z oddechem dla bezpieczeństwa swojego i często również innych współpracowników należy przerwać wykonywanie czynności służbowych. Analogiczna sytuacja występuje, gdy pojawiają się pierwsze objawy odwodnienia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *